Grøn omstilling

I GLS er vi bevidste om, at vi påvirker miljøet omkring os. Derfor arbejder vi konstant på at minimere den negative påvirkning. Dette med fokus på en balance af social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

ClimateProtect

Vores indsats for at levere dine pakker på den mest bæredygtige måde er bygget op omkring 2 principper:

• Vi vil reducere vores CO2-udledning

• Vi vil kompensere for det, der endnu ikke kan reduceres.

Klik på kasserne til højre for at læse mere.

Reducering af CO2

Vi arbejder hele tiden på at reducere vores miljøbelastning.
Forneden kan du læse mere om de initiativer, som skal bane vejen for at vi bliver CO2-neutrale.

Vores gennemførte initiativer

strøm fra vindmøller i GLS

100% strøm fra vindmøller

I GLS bruger vi udelukkende 100% certificeret grøn strøm på alle vores lokationer.

Certificeringen fra Ørsted garanterer at alt det strøm vi bruger, bliver modsvaret af vedvarende energi produceret i Europa.

ladestandere elbiler GLS depoter

Ladestandere på vores depoter

Mere end halvdelen af vores depoter har i dag ladestandere, så vi er klar til at levere flere pakker med elbiler.

Målet er at alle depoter i fremtiden skal have ladestandere tilgængelige.

elcykler til distribution af pakker i GLS

Elbiler og elcykler

I dag kan du finde både elbiler og elcykler, der leverer pakker for GLS.

I Københavns-området leverer 12 nye elbiler pakker ud til danskerne, mens vores Express-afdeling bringer kurérpakker ud i København og Aalborg på elcykel.

 

Igangværende aktiviteter

Decarbonisering af flåden
Færre miljøbelastende køretøjer

Vi øger løbende vores andel af el-, gas- og hybridbiler og stiller skrappe krav om højeste Euronorm for nye dieselkøretøjer.

×
Minimere forbrug på vores lokationer
Vores bygninger optimeres

Ved hele tiden at optimere vores bygninger, deres varmekilder, lyskilder, ventilation og meget mere, gør vi altid brug af de bedste og nyeste teknologier, for at reducere vores forbrug. Derudover har 3 af vores depoter solceller på tagene.

×
Optimering af pakkeruter
Din pakke sendes med omtanke.

Hver eneste pakke bliver sendt med omtanke. Vi reducerer vores håndteringer af pakker, optimerer vores ruter, minimere tomkørsel og holder mindst muligt i tomgang. Dette er blot nogle af de måder, vi reducerer vores belastning af miljøet.

×
Elbiler i distributionen 42
Egne ladepunkter 55
Elcykler 8

Klimakompensering

Det er desværre ikke muligt at fjerne alle miljøbelastende aktiviteter endnu. Derfor kompenserer vi for den udledning, vi endnu ikke kan reducere. I GLS kompenserer vi for vores totale samlede CO2-udledning på tværs af hele GLS-koncernen.

Hvad betyder klimakompensation

Klimakompensation er en måde at udligne det CO2-udslip, vi udleder når vi håndterer og leverer pakker. Ved at støtte klimaprojekter, der reducerer CO2-udledningen rundt om i verdenen, kan vi derfor kompensere for vores eget CO2-udslip.

Klimakompensation kan aldrig stå alene, men er et supplement til vores generelle CO2-reduktioner. Indtil det bliver teknologisk muligt ikke at skabe CO2-udslip ved sortering og transport af pakker, har vi valgt at kompensere de steder, hvor vi ikke selv kan reducere vores udledning.

Klimakompensation er en måde at udligne det CO2-udslip, vi udleder når vi håndterer og leverer pakker. Ved at støtte klimaprojekter, der reducerer CO2-udledningen rundt om i verdenen, kan vi derfor kompensere for vores eget CO2-udslip.

Klimakompensation kan aldrig stå alene, men er et supplement til vores generelle CO2-reduktioner. Indtil det bliver teknologisk muligt ikke at skabe CO2-udslip ved sortering og transport af pakker, har vi valgt at kompensere de steder, hvor vi ikke selv kan reducere vores udledning.

Klimakompensation er en måde at udligne det CO2-udslip, vi udleder når vi håndterer og leverer pakker. Ved at støtte klimaprojekter, der reducerer CO2-udledningen rundt om i verdenen, kan vi derfor kompensere for vores eget CO2-udslip.

Klimakompensation kan aldrig stå alene, men er et supplement til vores generelle CO2-reduktioner. Indtil det bliver teknologisk muligt ikke at skabe CO2-udslip ved sortering og transport af pakker, har vi valgt at kompensere de steder, hvor vi ikke selv kan reducere vores udledning.

Klimakompensation er en måde at udligne det CO2-udslip, vi udleder når vi håndterer og leverer pakker. Ved at støtte klimaprojekter, der reducerer CO2-udledningen rundt om i verdenen, kan vi derfor kompensere for vores eget CO2-udslip.

Klimakompensation kan aldrig stå alene, men er et supplement til vores generelle CO2-reduktioner. Indtil det bliver teknologisk muligt ikke at skabe CO2-udslip ved sortering og transport af pakker, har vi valgt at kompensere de steder, hvor vi ikke selv kan reducere vores udledning.