Hvad leder vi efter i GLS?

Ledelse handler om at tage lederskab. Vi understøtter og styrker vores ledere i et særligt ledelsesspor i vores akademi

Mette Wienberg, HR Manager

Ledelse i GLS handler overordnet om at sætte retning i en omskiftelig hverdag samt at skabe de bedste rammer for, at vores medarbejdere trives og opnår de bedste resultater sammen.

Vi har særligt fokus på 3 ting:

  • Nysgerrighed
  • Medindflydelse
  • Ordentlighed

Jo mere nysgerrige vi er, jo mere engagerer vi os i jobbet. Som leder i GLS er man forpligtet til at være åben overfor andres meninger og ideer. Og som medarbejder hos GLS er du således selv med til at præge og udvikle din hverdag.

I vores seneste trivselsmåling scorede vi 87 ud af 100 i ledelse.

ledelse gls

Vi motiveres alle af at have indflydelse på egne opgaver, og vores ledere udviser tillid, uddelegerer ansvar og arbejder for et åbent og trygt miljø.

Hele GLS er drevet af ordentlighed, og vores ledere er fokuserede på at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for den enkelte medarbejder. Alle ledere i organisationen har et menneskesyn, der favner diversitet, og de værdsætter rollen som sparringspartner for andres udvikling. En af vores tilgange er styrkebaseret ledelse, hvor grundtanken er, at mennesker og teams udvikler sig mest der, hvor de i forvejen er stærke, og derfor har vores ledere et særligt fokus på, hvornår du føler dig stærkest, gladest og præsterer bedst. Se fx vores styrkebaserede samtaler her.

GLS er en arbejdsplads, hvor psykologisk tryghed er i højsædet, og hvor der for alle parter er plads til at lære af sine fejl og spille med åbne kort.

Vil du være en del af teamet?

Se vores ledige stillinger